stokholm-beeldmerk
|
|
instagram
top

Masterclass
Beschermde Wieg

Inspirerende masterclass voor organisaties (non profit en profit), overheid, gemeentes en scholen die bereid zijn ‘om’ te denken en daarmee bereid zijn een nieuwe wereld te betreden.

Stichting Beschermde Wieg is een baanbrekend en innovatief concept, waar preventie centraal staat. Inmiddels hebben wij deze inspiratie omgezet in een masterclass om anderen daarmee te inspireren. Opdat ons gedachtengoed een steeds groter wordende olievlek wordt, mensen buiten de kaders leren te denken, hart en ratio weer laten stromen om zichzelf en daarmee creativiteit en autonomie terug te vinden in hun denken en handelen. Dat is wat onze wereld zoveel mooier zal maken. Want wanneer je handelt vanuit je hart, regels loslaat wanneer dat nodig is om verder te komen, je lef inzet om betekenis te hebben, van mens tot mens kijkt wat een ander nodig heeft, dan handel je vanuit kracht en ben je in staat de wereld te verlichten.

beschermde-wieg
Left Parallax Background Element

Stichting Beschermde Wieg

Stichting Beschermde Wieg heeft zich onder de bevlogen leiding van oprichter Barbara Muller en operationeel directeur Kitty Nusteling in een aantal jaar tijd van een regionale tot een landelijk en binnenkort internationaal opererende organisatie ontwikkeld. Beschermde Wieg geniet landelijke bekendheid door de vele artikelen en tv-programma’s die eraan gewijd worden.
Beschermde Wieg heeft grote sociaal maatschappelijke impact doordat het kinderlevens redt en te vondeling leggen op een onveilige plek helpt te voorkomen. Een traumatische start van een nieuw leven, terwijl er met de juiste aandacht, zorg en liefde zoveel mogelijk is om een moeder en haar kind een veilige uitweg en soms ook toekomst samen te bieden. Dat doet Beschermde Wieg; zij biedt op een laagdrempelige en unieke wijze preventieve hulp aan zorgmijdende zwangere en pasbevallen vrouwen die anoniem moeten blijven. Via een preventieve noodlijn, whatsapp en livechat en via de negen Beschermde Wiegkamers die in het land gevestigd zijn.
Wij ervaren dat veel vrouwen die via onze Stichting geholpen zijn, beter in staat zijn na hun zwangerschap normaal te functioneren, weer vertrouwen krijgen in zichzelf en anderen en actief deelnemen in de maatschappij.
 
Er is de afgelopen jaren veel nationale en internationale belangstelling geweest voor Beschermde Wieg en onze deuren hebben altijd opengestaan voor belangstellenden vanuit verschillende disciplines. Hulpverleners, politici, medici, studenten, en (aanstaande) moeders die ons ontmoeten, voelen allemaal hetzelfde. Zij zijn geraakt door de liefde en bevlogenheid. Zij ervaren de intrinsieke gedrevenheid en motivatie van het team vrijwilligers tot het uiterste te gaan om werkelijk betekenis te hebben. Wij zijn niet bang buiten de gebaande paden te treden en willen dat graag uitdragen aan anderen.  Velen vinden het moeilijk te duiden wat hen precies raakt. “Lef, energie, humor en liefde creëren de inspiratie die ik voel.” heeft een bezoeker ons ooit zo mooi teruggekoppeld.
PEOPLE WHO ARE CRAZY ENOUGH TO THINK THEY CAN CHANGE THE WORLD ARE THE ONES WHO DO

Steve Jobs

Left Parallax Background Element

Beschermde
Wieg Masterclass

Deze inspirerende masterclass richt zich specifiek op:

  • Systeemoverstijgend denken en handelen.
  • Kracht inzetten om beweging te realiseren.
  • Respect en gelijkwaardigheid nastreven.
  • Medewerkers, studenten inspireren hun droom te volgen.
  • Buiten de gebaande paden treden om de doelgroep kwetsbare zwangeren beter te bedienen.
  • Aandacht voor stress-sensitieve hulpverlening.

Tarief
& Informatie

Bovengenoemde thema’s zijn voor groepen (max. 8 personen) te boeken en kosten € 150 pp voor de duur van 2 uur en € 300 pp voor de duur van 4 uur. De masterclass is inclusief een yoga- of meditatiesessie, Cryospace, koffie, sapjes, thee en een biologische lunch. De opbrengsten van dit werkbezoek komen volledig ten goede aan de moeders en kinderen van Stichting Beschermde Wieg.

Studenten betalen voor de masterclass van de duur van 2 uur € 75 en voor de duur van 4 uur voor € 150.

Left Parallax Background Element